Yüksek Lisans Programı

Deprem Mühendisliği’nde Yüksek Lisans Programı (MSc.), en az 24 kredilik ders yükü ve Master Tezinden oluşmaktadır. Kredi yükü, programın dersleri veya öğrenci danışmanının onayı doğrultusunda başka bölümlerin dersleri ile tamamlanır. 24 kredi ders yükü, genelde 500 ve 600 seviyesinde derslerden oluşur. Ancak, öğrenci danışmanının onayı dahilinde programın bir kısmı – en fazla iki adedi kredili olmak üzere ve lisans seviyesinde alınmamış olmak kaydıyla- 400 seviyeli dersleri kapsayabilir.

Derslerin en az 3.00 not ortalaması ile tamamlanmasından sonra, öğrencinin, tez danışmanının gözetiminde bir araştırma çalışması yapması ve Master tezini birbirini izleyen en fazla iki yarıyıl içinde tamamlaması gerekmektedir. Tezin onaya sunulmasının ardından öğrenci sözlü sınava girer.

Deprem Mühendisliği Anabilim Dalı’nda verilen tüm derslerin listesine ders özeti ile birlikte bölüm web sitesinin “Programlar” başlığı altından veya genel tanımları ile Boğaziçi Üniversitesi’nin Lisansüstü Programları sayfasından ulaşılabilir. Aşağıda verilen bağlantılar, yeni dersler veya ders isimlerindeki, tanımlarındaki veya üniversite senatosu tarafından kabul edilen kredi değerlerindeki değişiklikler hakkında en güncel bilgileri sunmaktadır:

http://eqe.boun.edu.tr/en/course-decriptions

http://www.boun.edu.tr/graduate/index_tur.html