Yapı Sağlığı İzleme Laboratuvarı

Son yirmi yıl içinde elektronik ve bilgisayar teknolojilerindeki hızlı gelişmeler yapı mühendisliğinde de önemli değişikliklere sebep olmaktadır. Bu değişikliklerin en çarpıcı örneklerinden birisi yapıların dinamik davranışlarının incelenmesi konusunda izlenen yöntemlerdir. Eskiden laboratuvar testleri veya analitik yöntemlerle çözülmekte olan birçok problem bugün gerçek yapılara kurulan izleme sistemleri sayesinde çok daha doğru olarak çözülebilmektedir.
 
Bu konudaki en büyük gelişmeler deprem mühendisliği alanındadır. Yapıların deprem altındaki dinamik davranışları genelde analitik modeller veya sarsma masaları üzerine kurulan küçük ölçekli model yapılar vasıtasıyla araştırılmaktaydı. Günümüzde üzerlerine aletler yerleştirilmiş deprem bölgelerindeki yüzlerce yapıdan alınan titreşim verileri yapıların deprem davranışı konusunda çok daha gerçekçi bilgiler vermektedir.
 
Yapıların sağlık durumunun tespit edilerek risk durumunun anlık olarak belirlenmesi ve 7/24 izlemeye alınarak zaman içinde çeşitli etkenlerle ya da yapının yaşlanmasına bağlı olarak yapıda oluşacak görünen/görünmeyen risklerin önceden algılanarak erken uyarı üretilmesi hedeflenmiştir.
 
Tarihi yapılar, yüksek binalar ve köprülere kurulu gerçek zamanlı titreşim izleme sistemlerinden gelen verilerin toplanıp analizinin yapılması ile söz konusu yapıların, deprem, fırtına ve benzeri doğa olayları karşısındaki veya insan kaynaklı titreşimlere bağlı davranış özellikleri belirlenmektedir. Yapılan analizlerle izleme gerçekleştirilen yapının performansı saptanabilmekte, söz konusu dinamik etkenler altındaki görünen/görünmeyen etkiler ortaya konarak, yapı sorumluları konuyla ilgili bilgilendirilmektedir.
 
 
 

 

Ayasofya Müzesi

Horizontal Tabs

Fatih Camii

Horizontal Tabs

Mihrimah Sultan Camii

Horizontal Tabs

Minareler

AYASOFYA MÜZESİ MİNARESİ

Minareden 2013 yılında ivme ölçer cihazlarla kayıt alınmaya başlanmıştır.  Cihazlar zeminde, orta kısmında ve en üst kısmında olmak üzere toplam 3 tanedir.

 

Horizontal Tabs

Sultanahmet Camii

Horizontal Tabs

Süleymaniye Camii

Horizontal Tabs

Safir

Horizontal Tabs

Kanyon

Horizontal Tabs

Polat

Horizontal Tabs

İş Bankası

Horizontal Tabs

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

Horizontal Tabs

Marmaray