İstanbul Deprem Acil Müdahale ve Erken Uyarı Sistemi

Boğaziçi Üniversitesi tarafından 1998 yılında (1999 Kocaeli depreminden önce) başlatılan İstanbul Deprem Acil Müdahale ve Erken Uyarı sistemi kurulması girişimleri, 1999 Kocaeli ve Düzce depremlerinden sonra, Bakanlar Kurulu’nun 5/4/2001 tarih ve 2001/2232 sayılı kararı ile gerçekleşmiştir.

Boğaziçi Üniversitesi-Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE), Derprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı tarafından 10 Mayıs 2001 tarihinde kuruluş çalışmaları başlatılan “İstanbul Deprem Erken Uyarı ve Acil Müdahale” sistemi, İstanbul Valiliği, Birinci Ordu Komutanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın lojistik katkıları ile yürütülmektedir. Projenin tüm tasarımı ve teknik şartnameleri KRDAE - Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı tarafından hazırlanmıştır. Sistem 100 acil müdahale amaçlı istasyon ve 10 erken uyarı amaçlı  istasyondan oluşmuştur. 

Aralık 2012 tarihine kadar çalışan bu sistem, İstanbul Valiliğinin katkılarıyla, 20 adet yeni cihazın eklenmesi ve diğer istasyonlarda da gereken bakım ve yenilemelerin yapılmasıyla, toplam 120 adet acil müdahale ve 10 adet erken uyarı istasyonu içerecek şekilde işletmeye alınmıştır.