Doktora Programı

Deprem Mühendisliği yüksek lisans derecesine  (MSc.) sahip öğrenciler için doktora programı, en az 24 kredilik ders yükü ve doktora tezinden oluşmaktadır. Yüksek lisans derecesi (MSc.) inşaat mühendisliği, makina mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, jeofizik, fizik veya matematik dallarından olan öğrenciler için, öğrencinin akademik altyapısına bağlı olarak ek dersler alınması gerekebilir.

Ders yükü, program dahilinde açılan derslerden oluşmaktadır. Bir doktora programının, kişisel ilgi alanı üzerinde araştırmaya odaklanmaktan ibaret olması nedeniyle, ders seçimi, danışmanın yönlendirmesi ile, öğrenciye özgü hedefleri ve ihtiyaçları karşılamak üzere yapılır. 24 kredi ders yükü, genelde 600 seviyesindeki derslerden oluşur. Ancak, danışmanın onayı ile, 400 ve 500 seviyeli dersler programa dahil edilebilir. Kredili olarak en fazla iki adet 500 seviyesinde ders alınabilir.

Yüksek lisans derecesi (M.Sc.) Boğaziçi Üniversitesi’nden olmayan öğrencilerin, olağan doktora programına ek olarak en az iki adet 500 veya 600 seviyeli ders almaları gereklidir.

Derslerin en az 3.00 not ortalaması ile tamamlanmasından sonra, öğrencinin yeterlik sınavını başarı ile geçmesi gerekir. Sonrasında öğrenci, Enstitünün görevlendireceği danışmanın gözetiminde doktora tezine başlar. 

Deprem Mühendisliği Anabilim Dalı’nda verilen tüm derslerin listesine ders özeti ile birlikte bölüm web sitesinin “Programlar” başlığı altından veya genel tanımları ile Boğaziçi Üniversitesi’nin Lisansüstü Programları sayfasından ulaşılabilir. Aşağıda verilen bağlantılar, yeni dersler veya ders isimlerindeki, tanımlarındaki veya üniversite senatosu tarafından kabul edilen kredi değerlerindeki değişiklikler hakkında en güncel bilgileri sunmaktadır:

http://eqe.boun.edu.tr/en/course-decriptions

http://www.boun.edu.tr/graduate/index_tur.html