9 Eylül 2020 (00:57) Tekirdağ Açıkları Mw=4,3 (Ml=4,6) Depremi

Depremi takiben İstanbul Deprem Acil Müdahale Sistemi’nin (https://eqe.boun.edu.tr/en/istanbul-earthquake-rapid-response-and-early-warning-laboratory) otomatik olarak ürettiği aletsel şiddet, en büyük yer ivmesi, en büyük yer hızı ve spektral ivme dağılım haritaları (kırmızı üçgenler: kayıt alınan kuvvetli yer hareketi istasyonları).

 

(Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri - Proje No. 19T01P5)

Duyuru Tarihi: 
11 Eylül 2020