6 Şubat 2023 Kahramanmaraş - Gaziantep Türkiye M7.7 Depremi Raporları

 

  • Kuvvetli Yer Hareketi ve Bina Hasar Tahminleri Ön Raporları (4.-6. versiyon)

6. versiyonda yeni olanlar (16.02.2023):

Tüm yer sarsıntısı dağılım haritaları (şiddet, PGA, PGV, Sa0.2 ve Sa1.0) - istasyon kayıtları dahil edilerek güncellenmiş olarak!

Yeni yer hareketi bilgileri ile güncellenmiş olan hasar tahminleri!

Kahramanmaraş şehrinin merkez ilçesindeki binaların yaklaşık %50'sinin (orta-ağır-çok ağır) hasarlı olduğu tahmin edilmektedir!

Kuvvetli yer hareketi kayıtları ile ilgili daha fazla bilgi!

PGA, PGV, PGD, AI, CAV, Dur(5-95), FAS, ivme tepki spektrumu

  • Depremden Etkilenen Bölgenin Büyük Tarihsel Depremleri: Ön Rapor
Duyuru Tarihi: 
15 Şubat 2023