30 Ekim 2020 (14:51) Ege Denizi (Izmir Açıkları) Mw=6.9 (Ml=6.6) Depremi Ön Değerlendirmesi (GÜNCELLEME)

Daha fazla istasyona dayalı yer hareketi haritaları 

Yunanistan için tahmini bina hasar dağılımı 

Kuvvetli yer hareketi parametrelerinin mekansal dağılımı

 

 

Şiddete dayalı hasarlı bina tahminlerinin dağılımları

Duyuru Tarihi: 
04 Kasım 2020