30 Ekim 2020 (14:51) Ege Denizi (Izmir Açıkları) Mw=6.9 (Ml=6.6) Depremi Ön Değerlendirmesi

Kuvvetli yer hareketi parametrelerinin mekansal dağılımı

                                                                                                                                                                                                               En Büyük Yer İvmesi (%g)

 

                                                                                                                                                                                                               En Büyük Yer Hızı (cm/s)

 

                                                                                                                                                                                                             Spektral İvme (0.2s)(%g)

 

                                                                                                                                                                                                                  Spektral İvme (1.0s)(%g)

 

                                                                                                                                                                                            Aletsel Şiddet

 

Yer Hareketi Hesaplamalarında Kullanılan KRDAE ve AFAD İstasyonları

 

Şiddete dayalı hasarlı bina tahminlerinin dağılımları

                                                                                                                                                                  Hafif Hasarlı Binalar (Toplam 65.284)   

                     

                                                                                                                                                               Orta Hasarlı Binalar (Toplam 13.441)

 

                                                                                                                                                                  Ağır Hasarlı Binalar (Toplam: 2039)

 

   Çok Ağır Hasarlı ve Göçme Durumundaki Binalar (Toplam: 159)                                   

 

Duyuru Tarihi: 
02 Kasım 2020