TUBITAK and BAP Projects

Code

Title

Coordinator

Field

Fund

Project type

Date Started

Status

18TP1

Seismic Loading Effects on Soil-pipe Interface Shear Strength

Ayşe Edinçliler Baykal

Earth Sciences

BAP

Standart

2018

Ongoing

18TP3

Datça Yarımadasında Kuvvetli Yer Hareketi Kayıtçı Ağının Kurulması

  Earth Sciences BAP Standart 2018 Concluded

18TS2

Remote Structural Monitoring via Laser Vibrometry

Eser  Çaktı

Earth Sciences

BAP

Altyapı

2018

Concluded

116Y091

Yakın Saha Deprem Yer Hareketinin Deprem Simülasyonları Kullanarak Modellenmesi: Deprem Kaynak Parametrelerindeki Değişimin Yakin Saha Yer Hareketine Etkileri

Aydın Mert

Earth Sciences

TÜBİTAK

3501 - Kariyer

2017

Ongoing

17TM4

Efes (Celsus) Kütüphanesi'nin Yapısal Performansının Sismik Veriler ile Değerlendirilmesi         

 

M. Eren Uçkan

Earth Sciences

BAP

Tamamlayıcı Destek

2017

Concluded

17TP3

Deprem Yalıtım Sistemlerinin Ön Tasarımı için Doğrusal Olmayan Tepki Spektrumu Üretilmesi Türkiye Uygulaması

Gülüm Birgören Tanırcan

Earth Sciences

BAP

Standart

2017

Concluded

216M378

Türkiye'de Gerçek Zamanlı Artçı Deprem Kestirimi (Tahmini)

Ali Pınar

Earth Sciences

TÜBİTAK

Uluslararası

2016

Concluded

15T01P5

Physically-Based Probabilistic Seismic Hazard Analysis Using Broad-Band Ground Motion Simulation

Mert Aydın

Earth Sciences

BAP

Start-Up

2015

Concluded

15TP2

Bodrum Yarımadasında Kuvvetli Yer Hareketi Kayıtçı Ağının Kurulması

Hakan Asaf Alçık

Earth Sciences

BAP

Standart

2015

Ongoing

15TD1

Fault Characterization in Marmara Region Using Strong and Weak Motion Waveforms of M>3 Events

Ali Pınar

Earth Sciences

BAP

Doktora

2015

Ongoing

14TSUP2

Building Up a Prototype of a Macroseismic Database and a Macroseismic Intensity Prediction Model for Turkey

Karin Şeşetyan

Earth Sciences

BAP

Start-Up

2014

Concluded

14TP5

Destek Ayakları Üzerine Oturan Endüstriyel Atmosferik Sıvı Tanklarda Sismik İzolasyon Uygulamasının Araştırılması

Muhittin Eren Uçkan

Earth Sciences

BAP

Standart

2014

Concluded

14TP4

Düşük Maliyetli İvme Ölçerlerin Deprem Acil Müdahale Sistemlerinde Kullanımına Yönelik Yazılımlarının Geliştirilmesi

Gülüm Tanırcan

Earth Sciences

BAP

Standart

2014

Concluded

14TP1

Geosentetiklerin Geoteknik Sismik İzolasyon Malzemesi Olarak Kullanılması

Ayşe Edinçliler Baykal

Earth Sciences

BAP

Standart

2014

Concluded

213M245

Tasarım Spektrumu Köşe Periyotları ve Zemin Amplifikasyon Katsayılarının Türkiyede Seçilen Bölgeler İçin Yapılacak Olasılıksal Sismik Tehlike Analizleri İle Belirlenmesi

Dede Sinan Akkar

Earth Sciences

TÜBİTAK

Hızlı Destek

2014

Concluded

7520P

Quantitative Measure of Goodness-of-Fit for Synthetic Seismograms, with Application to the Mid-Sized Marmara Region Earthquakes

Aydın Mert

Earth Sciences

BAP

Standart

2013

Ongoing

7141P

İstanbul Deprem Acil Müdahale ve Erken Uyarı Sisteminde (I-NET) Kullanılan Kayıtçı Sistemlerinin Farklı Kurulum Düzenekleriyle Sarsma Masası Testleri

Hakan Asaf Alçık

Earth Sciences

BAP

Standart

2013

Concluded

112C024

Seismically Safe Tall Buildings in Europe

Ufuk Hancılar

Earth Sciences

TÜBİTAK

2236-CoFund

2013

Concluded

109M734

Olası Bir Deprem Sonrası Yer-Sarsıntı, Hasar ve Kayıp Haritalarının Hızlı Bir Şekilde Oluşturulması: Hedef Şehirler İstanbul ve Selanik

Abdullah Can Zülfikar

Earth Sciences

TÜBİTAK

Uluslararası

2011

Concluded

6051P

Yerel Zemin Koşullarının Deprem Özellikleri Üzerindeki Etkisinin Düşey Kayıt Ağı Verileri ile İncelenmesi ve Modellenmesi

Gülüm Birgören Tanırcan

Earth Sciences

BAP

Standart

2011

Concluded

5730D

Atık Lastik-Kum Karışımlarının Geoteknik Sismik İzolasyon Olarak Kullanılması

Ayşe Edinçliler Baykal

Earth Sciences

BAP

Doktora

2010

Concluded

109M755

Tek Serbestlik Dereceli Yapıların Olasılığa Dayalı Deprem Tepki Analizi

Gülüm Tanırcan

Earth Sciences

TÜBİTAK

Hızlı Destek

2010

Concluded

5715P

Earthquake Response of High-Pressure Surge Vessels

Muhittin Eren Uçkan

Earth Sciences

BAP

Standart

2010

Concluded

09T101P

Toplumun Afetle Baş Etme Kapasitesini Belirlemeye Yönelik Bir Model

Erdal Şafak

Earth Sciences

BAP

Standart

2009

Concluded

09T102P

Atık Lastik Kullanılarak Deprem Zararlarının Azaltılması

Ayşe Edinçliler

Earth Sciences

BAP

Standart

2009

Concluded

108M388

Küçük ve Orta Ölçekli Yapısal Modeller için Sarsma Masası Test Yöntemlerinin Geliştirilmesi

Erdal Şafak

Earth Sciences

TÜBİTAK

Uluslararası

2009

Concluded

08T101

Antakya Havzası Kuvvetli Deprem Yer Hareketi İzleme Sisteminin Kurulması ve Hatay İli Deprem Tehlikesi Haritalarının Hazırlanması

Eser Durukal

Earth Sciences

BAP

Standart

2008

Concluded

107Y322

Deprem Kaynağının Dinamik Kırılma Modellemesi Tekniği İle Kuvvetli Yer Hareketinin Belirlenmesi: Bir Vaka Analizi Olarak 1999 Düzce Depremi Modellemesi

Gülüm Tanırcan

Earth Sciences

TÜBİTAK

Araştırma

2008

Concluded

108M057

Depremlerde Yerel Zemin Davranışlarının Düşey İvme Ölçüm Ağları Ile İzlenmesi Ve Modellenmesi

Atilla Ansal

Earth Sciences

TÜBİTAK

Araştırma

2008

Concluded

07HT101

Bingöl ve Çevresine Ait Bölgesel Soğrulma ve Yerel Zemin Davranış Özelliklerinin İncelenmesi ile Tasarıma Esas Deterministik Deprem Hareketlerinin Tayini

Gülüm Birgören Tanırcan

Earth Sciences

BAP

Standart

2007

Concluded

07T101D

Depremlerde Yerel Zemin Davranışlarının Zemin Özellikleri Açısından Değerlendirilmesi

Atilla Ansal

Earth Sciences

BAP

Doktora

2007

Concluded

07HT102

Endüstriyel Silindir Şekilli Metal Tanklarda Çalkalanma Etkileri ve Sismik Davranışın Etkileri

Sami And Kılıç

Earth Sciences

BAP

Standart

2007

Concluded

107M001

Sarsma Masası Deneylerinin İyileştirilmesine Yönelik Olarak Ölçüm Sisteminin Geliştirilmesi

Mustafa Erdik

Earth Sciences

TÜBİTAK

Hızlı Destek

2007

Concluded

06T104

Alibey Toprak Dolgu Barajının Dinamik Analizi

Bilge Siyahi

Earth Sciences

BAP

Standart

2006

Concluded

06T105D

Taban İzolasyonu Yapılmış Sıvı Tankının Sismik Analizi

Mustafa Erdik

Earth Sciences

BAP

Doktora

2006

Concluded

06T102

Tarihi Taş Kemer Köprülerin Ayrışık Sonlu Elemanlar Metodu İle Yapısal Analizi ve Deprem Performanslarının İncelenmesi

Mustafa Erdik

Earth Sciences

BAP

Standart

2006

Concluded

06T103

Hafif Yol Dolgularının Deprem Sırasındaki Davranışının İncelenmesi ve Sıvılaşma Analizinin Yapılması

Ayşe Edinçliler

Earth Sciences

BAP

Standart

2006

Concluded

06T101D

Sentetik ve Seçilmiş/ Oranlanmış Gerçek Kuvvetli Deprem Yer Hareketi Kayıtlarının Lineer Olmayan Yapısal Davranışa Etkisi

Eser Durukal

Earth Sciences

BAP

Doktora

2006

Concluded

06T106

Sismik İzolasyonda Hibrit Sistemlerin Kullanımı

Eren Uçkan

Earth Sciences

BAP

Standart

2006

Concluded

05T102

İstanbul Deprem Acil Müdahale ve Erken Uyarı Sistemi"nin Kalibrasyonu ve İstasyon Yerlerinin Depreme Karşı Yerel Tepkilerinin Belirlenmesi

Oğuz Özel

Earth Sciences

BAP

Standart

2005

Concluded

105T047

Tarihi Yapılar İçin non-Linear Sonlu Elemanlar Algoritma ve Prosedürünün Geliştirilmesi

Yasin Fahjan

Earth Sciences

TÜBİTAK

Araştırma

2005

Concluded

05T101

Marmara Denizinde Oluşacak Senaryo Depremlerin İstanbul'da Yaratacağı Kuvvetli Yer Hareketinin Hibrit Yöntem ile Simülasyonu

Gülüm Birgören

Earth Sciences

BAP

Standart

2005

Concluded

103I050

Assesment of Strong Ground Motion in İstanbul and Code Based Provisions for Near Field Earthquakes

Mustafa Erdik

Earth Sciences

TÜBİTAK

Uluslararası

2004

Concluded

04T0101

Aya Sofya Müzesi Kuvvetli Yer Hareketi Kayıt Şebekesinin Yenilenmesi

Mustafa Erdik

Earth Sciences

BAP

Standart

2004

Concluded

103I010

Katı Atık Depolama Sahalarının Deprem Sırasındaki Davranışının Modellenmesi

Ayşe Edinçliler Baykal

Earth Sciences

TÜBİTAK

Araştırma

2003

Concluded

03T0101

Adapazarı Baseninde Zemin Hakim Peryotu ve Zemin Büyütmesi Değişiminin Mikrotremor Ölçümleri ile Belirlenmesi

Bilge Siyahi

Earth Sciences

BAP

Standart

2003

Concluded

03T0102

Katı Atık Depolama Sahalarının Deprem Sırasındaki Davranışının Modellenmesi

Ayşe Edinçliler

Earth Sciences

BAP

Standart

2003

Concluded

03T0103

Kalsiyum Difüzyonunun Kil Mikroyapısı Üzerindeki Etkisi

Ayşe Edinçliler

Earth Sciences

BAP

Standart

2003

Concluded

03HT0001

Prediction of the Missed Component of the 17 August 1999 Kocaeli Earthquake

Kemal Beyen

Earth Sciences

BAP

Standart

2003

Concluded

03HT0002

Hafif Beton Panelli (Ytong) Perde Duvarla Betonarme Çerçeve Takviyesi

Waiel Mowtrage

Earth Sciences

BAP

Standart

2003

Concluded

02HT0101

Simulation of Design Basis Ground Motion for Istanbul

Yasin Fahjan

Earth Sciences

BAP

Standart

2002

Concluded

01T0101

Yakın-fay deprem hareketlerinin depreme dayanıklı yapı tasarımı açısından karakterizasyonu

Eser Durukal

Earth Sciences

BAP

Standart

2001

Concluded

01T0103

Marmara bölgesi için deprem pik ivmesi azalılım ilişkilerinin elde edilmesi

Oğuz Özel

Earth Sciences

BAP

Standart

2001

Concluded

 

Datça Yarımadasında Kuvvetli Yer Hareketi Kayıtçı Ağının Kurulması

 

2018